Olvasóinkkal történt

Ne hajtson fejet!

Olvasónknak munkajogi jogvitája volt. A munkáltató 300 munkaórányi bért vont le a fizetéséből, mivel a munkáltató szerint a munkaviszonyából származó kötelességét vétkesen megszegte. Olvasónk ezt követően fordult jogi képviselőjéhez, aki írt egy levelet a munkáltatónak, melyben részletesen kifejtette, hogy az általa lefolytatott eljárás nem felelt meg a munkatörvénykönyvben, illetve a munkaviszonnyal kapcsolatos kollektív szerződésben foglaltaknak: a munkavállalót megillető jogokat (úgy, mint jogi képviselethez való jog, egyenlő bánásmód, hátrányos megkülönböztetés tilalma) nem biztosították. A levél hatására a munkáltató jogásza belátta, hogy Olvasónk jogászának igaza van, és így nem kellett pereskedni az ügyben, a büntetést a kiszabását követő 3 héttel később vissza is vonták.

„Baleset” az autómosóban

Olvasónk leadta kocsiját egy autómosóba mosatásra úgy, hogy slusszkulcsot átadta a személyzetnek, aki később félre állt az autóval. Olvasónk bekapcsolta a kocsi váltózárát is. Ám mosó alkalmazottja nem észlelte ezt és addig rángatta a váltót, amíg az a kezében nem maradt, így Olvasónknak 120.000 forint kárt okozott. A bíróság hosszas pereskedés után első fokon megállapította a mosó felelősségét és az autómosó a kárt megtérítette.

Betegség támogatás nélkül

Olvasónk abban az ügyben kereste meg jogi képviselőjét, hogy a biztosító nem fizette ki részére a betegség idejére járó lábadozási támogatást. A biztosító az első fizetési felszólítást elutasította és megküldte a biztosítási szerződési feltételeket, amely valóban az ő állításukat támasztotta alá. Ezt követően a jogász elküldte a biztosítónak az Olvasónk birtokában lévő szerződési feltételeket. A biztosító elnézést kért, adminisztrációs hibára hivatkozott és kifizette a követelt pénzösszeget.

Kátyú, vagy kráter?

Olvasónk járművével egy vidéki útszakaszon kátyúba hajtott, amely következtében a jobb oldali első kerékabroncs kiszakadt, a hátsó pedig olyan mértékben sérült, hogy az a továbbiakban a biztonságos közlekedésre alkalmatlanná vált. A közútkezelő a kár megtérítése elől teljes mértékben elzárkózott arra hivatkozva, hogy a közút kezelésével összefüggő jogszabályi kötelezettségeit teljesítette, és egyebekben is az egyenetlen úttestre figyelmeztető közlekedési táblát helyezett el az adott útszakaszon. Olvasónk jogvédelmi szakértője a közútkezelő ellen bíróság előtt lépett fel a kár megtérítése végett, rámutatva arra, hogy a közlekedési jelzés kihelyezése önmagában még nem mentesíti a közútkezelőt az úthibák kijavítására vonatkozó jogszabályi kötelezettségének teljesítése alól. A bíróság osztotta Olvasónk jogászának álláspontját az ügyben, így a közútkezelőt – mivel az a kárfelelőssége alól kimenteni magát nem tudta – teljes egészében kötelezte a gépjármű javítási költségeinek megfizetésére.

A „hűséges” ügyfél

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásával (televízió, internet előfizetés) foglalkozó közismert multinacionális vállalat több ízben téves tájékoztatást nyújtott egy ügyfele részére a hűségidő tényleges tartamára vonatkozólag. A téves tájékoztatások miatt a hírközlési szolgáltató ügyfele – akinek a szolgáltató balszerencséjére jogvédelmi biztosítása is volt, – nem tudott az általa tervezett időpontban szolgáltatót váltani. Emiatt Olvasónk jogi képviselője a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság előtt piacfelügyeleti eljárást kezdeményezett, amelynek eredményeként a Hatóság a vállalatot pénzbírsággal sújtotta, sőt, a cég vezérigazgatóját közvetlenül is megbírságolta, fényes erkölcsi elégtételt érve el ezáltal az okozott kellemetlenségekért.

Objektív!?

Olvasónkat 30 000,- Ft közigazgatási bírság megfizetésére kötelezte a rendőrség, mivel járdán parkolt. A határozat ellen fellebbezést nyújtott be jogi képviselője, melyben előadta, hogy ügyfele mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezik, mely ki volt helyezve a bírságolás időpontjában, és a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével, akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg. A rendelkezésre álló fényképfelvételen valóban Olvasónk gépjárműve volt ugyan, azonban ezen csak a gépjármű oldala, és hátulja látszott, a szélvédője nem. A fénykép készítője tehát nem járt el körültekintően, s meg sem győződött róla, hogy az igazolvány kihelyezésre került-e, vagy sem. A rendőrség a bírság kiszabásáról szóló határozatát visszavonta.

Féktelenül...

Olvasónk családjával egy híres zalai wellness hotelben szállt meg a nyáron. A szép időben úgy gondolta, hogy igénybe veszi a szálloda egyik szolgáltatását, a speciális kerékpárkölcsönzést. Három kisgyerekkel elindultak városnéző túrára egy négyüléses, különleges kialakítású kerékpáron. A városnéző túra sajnos nem tartott sokáig, mivel az első nagyobb lejtőnél kiderült, hogy a fék nem tudja megállítani a járművet. Egy kereszteződéshez érve így a család nem tudott megállni, és belerohantak a szemközti betonkerítésbe. Bár komolyabb sérülése senkinek nem történt, az édesanya kezét össze kellett varrni, a gyerekek pedig sokkot kaptak a balesetben. A család jogi képviselőjének – a körülmények alapos feltárásával – sikerült pereskedés nélkül elérnie, hogy a szálloda kártérítést fizessen Olvasónknak, ami fedezte a gyógyszerkiadásokat, és ezen felül a személyi sérülés miatti fájdalomért is kárpótolta a családot úgy, hogy a nyaralás költségei teljesen megtérültek.

« 1  2  3

Facebook