Olvasóinkkal történt

Villámcsapásként érte...

Olvasónk otthonában villámcsapás következtében több háztartási gép és számítógép is megsérült, vagy teljesen tönkrement. Lakásbiztosítási szerződése alapján igényelte a kár megtérítését lakásbiztosítójától. Az ügy kivizsgálását követően a lakásbiztosító felajánlott egy egyezségi összeget, amelyet Olvasónk azért nem kívánt elfogadni, mert a kárnak csak a negyedét fedezte volna. Ennek ellenére ezt az összeget fizették ki számára. Ezt követően fordult jogi képviselőjéhez segítségért, aki a lakásbiztosítási szerződését elemezve észlelte, hogy neki olyan régi biztosítása van, amely más számítási módszert tartalmaz villámkárra, mint az új lakásbiztosítások. A lakásbiztosító az új szabályok szerint számolt, valószínűleg tévedésből. Mivel a régi és az új szabályok alapján is több járt volna Olvasónknak, ezért határozott felszólító levelet küldött a jogi képviselő a lakásbiztosítónak az ügy felülvizsgálatát kérve. Számításai és a hivatkozott szerződési feltételek egyértelműen Olvasónknak adtak igazat, így pereskedés nélkül sikerült elérni, hogy 60.000 forint helyett 250.000 forint biztosítási összeget kapjon.

A kamionos angliai kalandja

Olvasónk nemzetközi gépjárművezető, aki az Egyesült Királyság terültére is teljesít fuvarokat. Dover és Calais közötti szakaszon, a tehergépjárművön – minden megtehető elővigyázatosság ellenére – 6 menekültet talált az angol hatóság, melynek következtében Olvasónkat 5.400 ₤ pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, aki az esetet bejelentette jogvédelmi biztosítójának és instrukcióiknak megfelelően járt el. A jogi képviselet ellátása érdekében angol ügyvédet vontak be az eljárásba és vele együtt közösen dolgozták ki a pénzbüntetés mérséklésére, illetve törlésére vonatkozó hivatkozási alapokat. A hárompólusú együttműködés olyan mértékben sikeres volt, hogy a teljes pénzbüntetés összegét törölte az angol hatóság.

Az apróbetűs részt is!

Olvasónk és neje szóban egyeztek meg egy ingatlanközvetítő irodával a hirdetés feltételeiben. Később megkapták faxon a szerződést, ami ránézésre a megegyezés szerinti tartalmú volt. Később derült csak ki, hogy a közvetítő az előzetes egyeztetéshez képest lényegesen kedvezőtlenebb feltételeket kötött ki Olvasónk terhére. A hirdetési tevékenységet ráadásul csapnivalóan végezte. A szerződés lejárt, és 100 000 forinttal többet kellett volna fizetni a közvetítésért, mint amiről eredetileg szó volt. A közvetítő perre vitte az ügyet, amikor olvasónk jogvédelmi biztosítója is bekapcsolódott és egy jól megírt előkészítő irattal elérte az egyezséggel történő megszüntetést úgy, hogy 100 000 forintot spórolt meg ügyfeleinek.

Még az ág is húzza...

Olvasónk totálkáros gépjárműbalesetet szenvedett. A biztosító szakértője a jármű baleset előtti értékét jóval kevesebbre becsülte fel, mint amennyi a reális forgalmi érték. A szakértő a roncs értékét helyesen mérte fel, de a biztosító későn értesítette Olvasónkat arról, hogy melyik roncskereskedő partnere venné meg ilyen áron a totálkáros járművet. A biztosító ellen peres eljárást indított Olvasónk jogi képviselője, melyben igazságügyi szakértővel bizonyította a helyes forgalmi értéket, így a biztosítót kötelezte a bíróság a különbözeti összeg megfizetésére. A bíróság azt is megállapította, hogy a biztosító csak egy napot hagyott Olvasónknak a roncs értékesítésére, ezért megszegte együttműködési kötelezettségét. Ezért a biztosító által felajánlott roncsértéket a bíróság nem fogadta el, a szakértő által megállapított összeget vette alapul ítéletében. A jogi képviselő közbenjárásának köszönhetően Olvasónk valós kárát térítette meg a biztosító.

Pszichológiai eset...

Olvasónk osztrák pszichoterapeutai végzettséget szerzett, melyet Magyarországon szeretett volna honosítani, hogy itthon is gyakorolhassa munkáját. A kérelmet az illetékes hivatalnál előterjesztette, azonban a hivatal a honosítási okmány kiadásával jelentős mértékben késett. Olvasónk emiatt nem tudta gyakorolni hivatását és jövedelem-kiesése keletkezett. Első ízben peren kívüli képviseletet látott el jogvédelmi biztosítója, melynek során felszólítással élt a hivatal felé. A hivatal a jogvédelmi biztosító felszólítására személyes egyeztetést kezdeményezett, melynek során peren kívüli megállapodást kötöttek. Olvasónk részére kártérítés címén 1.100.000,- Ft-ot fizetett meg a hivatal.

Hibás, fizess!

Olvasónk idegenhibás közlekedési balesetet szenvedett. A gépjármű sérüléseiből, valamint egyéb járulékos költségekből Olvasónknak nagymértékű kára keletkezett. A károkozó fél felelősségbiztosítója az igényt peren kívül elutasította. Emiatt kereseti kérelmet terjesztett elő Olvasónk jogi képviselője a bíróságon, melyet miután az alperes felelősségbiztosítója részére kézbesítettek, felvette a képviselővel a kapcsolatot egyezségkötés céljából. Mielőtt még az első tárgyalást megtartotta volna a bíróság a biztosítóval aláírásra került az egyezségi megállapodás 550.000,- Ft kártérítési összeg vonatkozásában.

Jogellenes felmondás

Olvasónk kamionos munkavállaló, akit el akart lehetetleníteni munkaadója, elvonva teljesítménybérét, majd jogellenesen megszüntetve munkaviszonyát. Olvasónk kirúgását jogi szakértője segítségével támadta meg, továbbá előterjesztésre került 5 havi átlagkeresetre rúgó elmaradt bérre vonatkozó igény is. Már a per előtt sikerült a követelés nagyobb részét érvényesíteni, majd a bíróságon végül teljes mértékben célt ért Olvasónk jogásza, s ezzel átsegítette a családot a fellépő anyagi nehézségeken.

1  2  3

Facebook