Kátyú, vagy kráter?

Olvasónk járművével egy vidéki útszakaszon kátyúba hajtott, amely következtében a jobb oldali első kerékabroncs kiszakadt, a hátsó pedig olyan mértékben sérült, hogy az a továbbiakban a biztonságos közlekedésre alkalmatlanná vált. A közútkezelő a kár megtérítése elől teljes mértékben elzárkózott arra hivatkozva, hogy a közút kezelésével összefüggő jogszabályi kötelezettségeit teljesítette, és egyebekben is az egyenetlen úttestre figyelmeztető közlekedési táblát helyezett el az adott útszakaszon. Olvasónk jogvédelmi szakértője a közútkezelő ellen bíróság előtt lépett fel a kár megtérítése végett, rámutatva arra, hogy a közlekedési jelzés kihelyezése önmagában még nem mentesíti a közútkezelőt az úthibák kijavítására vonatkozó jogszabályi kötelezettségének teljesítése alól. A bíróság osztotta Olvasónk jogászának álláspontját az ügyben, így a közútkezelőt – mivel az a kárfelelőssége alól kimenteni magát nem tudta – teljes egészében kötelezte a gépjármű javítási költségeinek megfizetésére.

« »

Facebook