Ne hajtson fejet!

Olvasónknak munkajogi jogvitája volt. A munkáltató 300 munkaórányi bért vont le a fizetéséből, mivel a munkáltató szerint a munkaviszonyából származó kötelességét vétkesen megszegte. Olvasónk ezt követően fordult jogi képviselőjéhez, aki írt egy levelet a munkáltatónak, melyben részletesen kifejtette, hogy az általa lefolytatott eljárás nem felelt meg a munkatörvénykönyvben, illetve a munkaviszonnyal kapcsolatos kollektív szerződésben foglaltaknak: a munkavállalót megillető jogokat (úgy, mint jogi képviselethez való jog, egyenlő bánásmód, hátrányos megkülönböztetés tilalma) nem biztosították. A levél hatására a munkáltató jogásza belátta, hogy Olvasónk jogászának igaza van, és így nem kellett pereskedni az ügyben, a büntetést a kiszabását követő 3 héttel később vissza is vonták.

« »

Facebook